COMUNA MALOVĂŢ, titular al proiectului „Instalații de captare apă subterană prin foraj în satul Negreşti, comuna Malovăț, județul Mehedinți”, propus a fi amplasat în județul Mehedinţi, intravilanul satului Negreşti, comuna Malovăț, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi în cadrul procedurilor […]

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere aacordului de mediuCOMUNA MALOVĂȚ, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Instalații de captare apăsubterană prin foraj în satul Negreşti, comuna Malovăț, județul Mehedinţi”,propus a fi amplasat în județul Mehedinţi, intravilan sat Negreşti, comunaMalovăț, extras CF […]