ANUNȚ PUBLIC – COMUNA MALOVĂȚ


COMUNA MALOVĂŢ, titular al proiectului „Instalații de captare apă subterană prin foraj în satul Negreşti, comuna Malovăț, județul Mehedinți”, propus a fi amplasat în județul Mehedinţi, intravilanul satului Negreşti, comuna Malovăț, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Instalații de captare apă subterană prin foraj în satul Negreşti, comuna Malovăț, județul Mehedinți „, situat în județul Mehedinţi, intravilanul satului Negreşti, comuna Malovăţ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autorității Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din mun.Drobeta Turnu Severin, str.Băile Romane, nr.3, în zilele de luni până vineri între orele 8,00-16,00 şi la următoarea adresă de internet www.apmmh.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecţia mediului.

Next Post

ANUNȚ SIMPLIFICAT PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE NR. 2/2023 AFERENT MĂSURII M4/6B "IMPLICARE SOCIALĂ" CU FINANȚARE PRIN EURI - INSTRUMENT DE REDRESARE AL UNIUNII EUROPENE, CONSTITUIT ÎN TEMEIUL REGULAMENTULUI (UE) NR. 2094/2020

mie nov. 29 , 2023
?Publicat: 29 Noiembrie 2023 Vizualizări: 6

You May Like