ANUNȚ CONCURS


Primăria comunei Malovăț, jud. Mehedinţi, organizează în data de 20.11.2023, concurs pentru ocuparea a unui post contractual de muncitor calificat II( tractorist- buldoexcavatorist), pe perioadă nedeterminată.
Condițiile generale de participare la concurs sunt prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011.
Condiții specifice de participare la concurs sunt:
Studii liceale,
Permis de conducere categoria B, C,E
Vechime minimă: 5 ani.
Concursul constă într-o probă scrisă şi o probă practică şi se organizează la sediul primăriei comunei Malovăț:

Proba scrisă în data de 20.11.2023, ora 1000,
Proba practică în data de 21.11.2023, ora 1000.
Bibliografie:

 1. Legea nr. 319/2006, Legea securităţii şi sănătății în muncă: Cap. 4- obligațiile lucrătorilor,
  cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Codul rutier – Ordonanța de Urgență nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice,
  cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Regulamentul de aplicare OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice din
  04.10.2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
  instituţiile publice.
  Dosarul pentru înscrierea la concurs va conține următoarele documente:
  -Cerere pentru participarea la concurs,
  -Curriculum vitae,
  -Copie C.I, copie permis de conducere în termen de valabilitate,
  -Adeverință medicală,
  -Copie acte de studii, copii ale altor documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice
  postului.
  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 1.11.2023- 15.11.2023, inclusiv, între
  orele 09-15, la sediul primăriei comunei Malovăț, jud. Mehedinţi, relații la telefon 0252/707211.

Next Post

ANUNȚ PUBLIC - COMUNA MALOVĂȚ

joi nov. 16 , 2023
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere aacordului de mediuCOMUNA MALOVĂȚ, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Instalații de captare apăsubterană prin foraj în satul Negreşti, comuna Malovăț, județul Mehedinţi”,propus a fi amplasat în județul Mehedinţi, intravilan sat Negreşti, comunaMalovăț, extras CF […]

You May Like