Anunţ public – Comuna Braniștea

COMUNA BRANIȘTEA, titular al proiectului „Construire pod peste Râul Drincea în localitatea Braniștea, comuna Braniștea, județul Mehedinți„, propus a fi amplasat în județul Mehedinți, intravilanul comunei Braniștea, satul Braniștea, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Construire pod peste Râul Drincea în localitatea Braniștea, comuna Braniștea, județul Mehedinți„, situat în județul Mehedinți, intravilanul localității Braniștea, satul Braniștea.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până vineri între orele 8,00-16,00 și la următoarea adresă de internet www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.